Aama-Ba Satu (आमा-बा सातु)

NPR 175.00

A Product of Aama Agro Product Pvt. Ltd.

महिला उधमि आमा दिदी बहिनी हरु द्वरा उत्पादित स्थानिय उत्पादन ।

महिला स्वोरोजगारितालाई  सम्मान गरौँ।

Categories: ,

Suitable for elderly people, to get proper diet.

Helps in good digestion and makes the bones strong.