Bal Balika Satu (बालबालिका सातु )-500gm

NPR 185.00

A Product of Aama Agro Product Pvt. Ltd.

महिला उधमि आमा दिदी बहिनी हरु द्वरा उत्पादित स्थानिय उत्पादन ।

महिला स्वोरोजगारितालाई  सम्मान गरौँ।

Categories: ,

Healthy diet for children above 2 years.